Hoạt động đặc sắc trong 360mobi Kiếm Khách VNG
01-04-2018

Vận tiêu

-= VÂN TIÊU GIANG HỒ =-

 • Mỗi ngày, Kiếm Khách có thể đến gặp và nói chuyện với các Tiêu Sư tại Tiêu Cục để nhận xe tiêu. Sau khi hoàn thành chuyến tiêu sẽ nhận được thù lao gồm Bạc và EXP vô cùng hậu hĩnh.

-- Hoạt động Vận Tiêu trong 360mobi Kiếm Khách VNG --

Thông tin chung

 • Hình thức tham gia: Cá nhân.
 • Nội dung thưởng: Bạc.
 • Điều kiện:
  • Nhân vật đạt cấp Lv.25-Lv.44 nhận tiêu gần.
  • Nhân vật đạt cấp Lv.45 trở lên nhận tiêu xa.
 • Thời gian: Mỗi ngày được nhận tiêu tối đa 2 lần.

Hướng dẫn thao tác

 • Tiêu gần:
  • Nói chuyện với NPC Kinh Thành-Hồ Đại Hải tại khu vực Tiêu Cục để nhận tiêu.
  • Chọn đích đến (Đào Hoa Cốc).
  • Giờ thưởng thêm lợi ích: 11h00-12h30 và 19h00-20h00.
  • Nhấn mục hướng dẫn nhiệm vụ-áp tiêu để bắt đầu vận tiêu về đích.
 • Tiêu xa:
  • Nói chuyện với NPC Kinh Thành-Viêm Bách Liệt tại khu vực Tiêu Cục để nhận tiêu.
  • Chọn đích đến (cứ điểm bang đang chiếm đóng).
  • Giờ thưởng thêm lợi ích: Do bang chủ chiếm đóng cứ điểm tự thiết lập.
  • Nhấn mục hướng dẫn nhiệm vụ-áp tiêu để bắt đầu vận tiêu về đích.

Lưu ý

 • Trên đường đi có thể bị cướp tiêu, Kiếm Khách chớ quên đề phòng đạo tặc.
 • Vận tiêu xa về đích sẽ mang lại vàng bang hội cho bang đang chiếm đóng cứ điểm này.

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!