Hướng dẫn nhiệm vụ Khinh Công toàn tập
01-04-2018

Tam Đoạn Khinh Công

-= TAM ĐOẠN KHINH CÔNG - TRUY VÂN TRỤC NGUYỆT =-

3 Đoạn Khinh Công

 • Có thể học sau khi đã khai mở Nhị Đoạn Khinh Công.
 • Học xong có thể nhảy được tối đa 3 Đoạn Khinh Công liên tiếp.

  Hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ

   • Vào giao diện Kỹ Năng, phần Giang Hồ Khinh Công.
   • Chọn 3 Đoạn Khinh Công và nhấn chọn Hướng dẫn để đến Kinh Thành [30,-27] gặp NPC-Tiêu Dao Tử nhận nhiệm vụ.

   • Nói chuyện với NPC-Tiêu Dao Tử để nhận nhiệm vụ (phụ) Tiêu Dao Du 2 gồm 4 bước.

  Bước 1: NPC-Tiêu Dao Tử yêu cầu tìm 3 loại Rượu trong bản đồ Kinh Thành.

   • Rượu Thuốc: Đến Y Quán và nhảy lên bình rượu [125,59] để lấy Rượu Thuốc.

   • Rượu Bách Hoa: Đến Tiền Trang và nhảy lên tọa độ [-93,8] ngay đoạn hành lang giữa 2 tòa nhà để lấy Rượu Bách Hoa.

   • Rượu Hầu Nhi: Đến Tửu Lâu và nhảy lên tầng 3 [-90,77] để lấy Rượu Hầu Nhi.

  • Lấy xong 3 loại Rượu, về gặp NPC-Tiêu Dao Tử để hoàn thành nhiệm vụ Bước 1 – 3 Đoạn Khinh Công.

  Bước 2: NPC- Tiêu Dao Tử yêu cầu tiếp theo tìm lấy Rương, Bí Kíp và Ngói.

  Rương:
   • Đầu tiên đến điểm di chuyển lên tầng trên của Kinh Thành-Thanh Sơn Đường tại tọa độ [1,5].
   • Vào điểm dịch chuyển để lên tầng trên của Thanh Sơn Đường.
   • Dịch chuyển lên tầng sẽ đến ngay tòa tháp ở giữa có hình Lồng Đèn.

   • Nhảy xuống tầng lửng (theo lối ở xong quanh tòa tháp có hình lồng đèn phía trên).
   • Tìm được Rương ở tọa độ (-28,1).

  Bí kíp:
   • Từ vị trí lấy Rương, nhảy lên đỉnh của tòa tháp có hình Lồng Đèn sẽ tìm được Bí Kíp tại tọa độ (3,0).

  Ngói:
   • Sau khi lấy xong Bí Kíp, di chuyển theo các dây treo lồng đèn (hoặc sử dụng Khinh Công) để đi lên tòa nhà phía trên.

   • Lên đến đỉnh tòa nhà phía trên tại tọa độ (55,2) sẽ tìm được Ngói.

  • Lấy xong Rương, Bí kípNgói thì trở về gặp NPC-Tiêu Dao Tử để hoàn thành nhiệm vụ.

  Bước 3: NPC-Tiêu Dao Tử tiếp tục yêu cầu đi tiêu diệt 4 vị Hộ Pháp tại Kinh Thành

    • Các Hộ Pháp nằm tại 4 góc của bản đồ Kinh Thành, phía trên các tòa nhà ngay tường thành ở các tọa độ Đông Môn Hộ Pháp [138,-58], Tây Môn Hộ Pháp [-131,-68], Hữu Hộ Pháp [-31,94], Tả Hộ Pháp [32,94].

    • Đến tòa nhà đầu tiên tại tọa độ [32,94] và di chuyển nhân vật dẫm lên vị trí như trên hình để Tả Hộ Pháp xuất hiện.

    • Tiêu diệt Tả Hộ Pháp xong, cho nhân vật Khinh Công sang tòa nhà đối diện tọa độ [-31,94].

    • Dẫm lên vị trí như trên hình để Hữu Hộ Pháp xuất hiện tương tự như lúc nãy.

    • Tiêu diệt Hữu Hộ Pháp xong, đi dọc theo phía trên tường thành để đến 2 vị trí còn lại của Đông-Tây Hộ Pháp(đến vị trí nào trước cũng được).

    • Đến đỉnh tòa nhà ở vị trí [125,68], dẫm lên vị trí như trên hình sẽ xuất hiện Tây Môn Hộ Pháp.

    • Tiêu diệt Tây Môn Hộ Pháp, còn lại Đông Môn Hộ Pháp ở Đông Môn đối diện.

    • Đến đỉnh tòa nhà [138,-58], dẫm lên vị trí như trên hình để Đông Môn Hộ Pháp xuất hiện.

   • Tiêu diệt các Hộ Pháp xong, về gặp NPC-Tiêu Dao Tử để hoàn thành nhiệm vụ.

  Bước 4: NPC-Tiêu Dao Tử yêu cầu tìm Uyên Ương Ngũ Trân

    • Đến cổng chính của Hoàng Cung ở tọa độ [0,-140].
    • Nhảy lên Lồng Đèn màu vàng treo ngay đó.

   • Mở Rương trên Lồng Đèn sẽ nhận được Uyên Ương Ngũ Trân.
   • Tiến hành Khinh Công về vị trí của NPC-Tiêu Dao Tử để hoàn thành nhiệm vụ.
   • Sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ lập tức khai mở được 3 Đoạn Khinh Công.

  Xem lại hướng dẫn Nhị Đoạn Khinh Công

  Xem tiếp hướng dẫn Tứ Đoạn Khinh Công

  Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!