Tính năng tân thủ trong 360mobi Kiếm Khách VNG
01-04-2018

Kỹ năng chiến đấu

-= KỸ NĂNG CHIẾN ĐẤU =-

    • Mỗi môn phái đều sở hữu cho riêng mình nhiều kỹ năng trấn phái nổi tiếng giang hồ. Phàm đắc được một kỹ năng đã khó, sử dụng và kết hợp thuần thục chúng lại càng khó hơn!

-- Kỹ năng chiến đấu trong 360mobi Kiếm Khách VNG --

Học kỹ năng chiến đấu mới

  • Tại giao diện Kỹ Năng-Môn Phái, chọn kỹ năng có trạng thái "Được học".
  • Nhấn nút HỌC để khai mở kỹ năng.

Tăng cấp kỹ năng chiến đấu

  • Chọn kỹ năng cần tăng cấp, nhấn nút TĂNG, chọn số cấp sẽ tăng thêm, tiến hành xác nhận.
  • Lưu ý: Cần chuẩn bị Bạc và EXP Kỹ Năng đủ cho quá trình tăng cấp.

Thiết lập nhóm kỹ năng chiến đấu

  • Thiết lập được tối đa 2 nhóm kỹ năng, dùng để đổi nhanh bộ kỹ năng tùy theo mục đích (phó bản, tỉ thí,..)
  • Tại giao diện Kỹ Năng-Thiết Lập, chọn Nhóm Kỹ Năng 1 hoặc Nhóm Kỹ Năng 2, tiến hành thêm/gỡ kỹ năng riêng cho từng nhóm (tối đa mỗi nhóm 4 kỹ năng).
  • Có thể chọn Thiết Lập Đề Cử để phối hợp kỹ năng cho từng nhóm.

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!