Tính năng tân thủ trong 360mobi Kiếm Khách VNG
01-04-2018

Thú cưỡi

-= CỰC PHẨM BẢO MÃ =-

 • Ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển vô cùng nhanh chóng mà còn thể hiện khí chất của chủ nhân. Anh hùng giang hồ có thể nằm gai nếm mật mười năm nhưng nhất định phải có cho mình một con bảo mã.
 • Tại 360mobi Kiếm Khách VNG, các Kiếm Khách có thể sở hữu thú cưỡi bằng nhiều cách: bắt ngựa hoang, mua từ cửa hàng hay tham gia giao dịch với người chơi khác.

-- Tính năng thú cưỡi trong 360mobi Kiếm Khách VNG --

Chọn thú cưỡi

 • Sở hữu thú cưỡi bằng cách: bắt, mua từ cửa hàng, giao dịch chợ hoặc các hoạt động trong game.
 • Chọn thú cưỡi đã có tại danh sách thú cưỡi.
 • Nhấn nút CHIẾN để dùng thú cưỡi đã chọn.
 • Nhấn nút QUY ẨN để tháo bỏ thú cưỡi đã chọn khỏi danh sách.
 • Thú cưỡi tháo bỏ sẽ chuyển về túi, thuộc tính không đổi.

Chọn ngoại hình

 • Một thú cưỡi có nhiều ngoại hình đặc biệt, có thể nhận từ các hoạt động trong game.
 • 2 loại ngoại hình chính là: 1 người cưỡi và 2 người cưỡi.
 • Chọn xong thú cưỡi, chọn tiếp ngoại hình, nhấn nút CHIẾN để áp dụng.

Bồi dưỡng thú cưỡi

 • Dùng đạo cụ Cỏ Tươi làm nguyên liệu bồi dưỡng tăng cấp thú cưỡi.
 • Bồi dưỡng thú cưỡi sẽ cộng thêm giá trị thuộc tính, tốc độ chạy,.. cho thú cưỡi đó.
 • Tùy theo phẩm chất thú cưỡi, khi bồi dưỡng đến cấp nhất định sẽ khai mở Kỹ Năng Đặc Biệt.
 • Thú cưỡi xuất chiến có Kỹ Năng Đặc Biệt sẽ tự động hỗ trợ chủ nhân.

Bắt ngựa hoang

 • Ngựa hoang và đạo cụ Cỏ Tươi xuất hiện ngẫu nhiên tại các bản đồ Cự Kiếm Môn, Tiêu Dao Phái, Đường Gia Bảo, Dược Vương Cốc, Thiên Nam Lĩnh, Hoang Mạc Lâu Lan.
 • Khi gặp ngựa hoang, đến gần dùng Cỏ Tươi cho ăn để thuần phục.
 • Thuần phục ngựa cần để ý thao tác trái phải, nếu đâm đụng sẽ thất bại.
 • Thuần phục thành công, ngựa sẽ xuất hiện trong danh sách thú cưỡi.

Giao dịch ngựa

 • Ngựa bắt được có thể giao dịch tại Chợ Thanh Sơn.
 • Có thể tìm mua ngựa hiếm từ Kiếm Khách khác.

Đổi thú cưỡi

 • Nói chuyện với NPC Kinh Thành-Thẩm Câu tại khu chuồng ngựa.
 • Nhấn nút GÓP THÚ CƯỠI để chọn và cống hiến thú cưỡi hiện có trong túi.
 • Tùy theo phẩm chất thú cưỡi cống hiến, nhận được số lượng đạo cụ Rương Thú Cưỡi nhất định.
 • Mở Rương Thú Cưỡi có xác suất nhận được đạo cụ Mã Bài, Cỏ Tươi,..
 • Tích lũy đạo cụ Mã Bài để đổi thú cưỡi hiếm tại Thẩm Câu-Tiệm Thú Cưỡi.

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!