Tổng Hợp Tính Năng & Sự Kiện Mới (20/09-26/09)
19-09-2018

Sự Kiện Mừng Trung Thu (20/09-26/09

-= SỰ KIỆN MỪNG TRUNG THU =-

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau hoàn tất bảo trì ngày 20/09/2018.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 26/09/2018.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.35 trở lên.

Đổi Chữ Nhận Quà

 • Tham gia các hoạt động hằng ngày có thể nhận được “Quà Chữ Trung Thu”.

Nhiệm vụ ngày

“Quà Chữ Trung Thu” nhận được

Nhiệm vụ Sư Môn 3 gói
Luyện công 4 gói/20 lần Luyện Công
Thương hội Bang 2 gói
Nhiệm vụ Kết Nghĩa 2 gói
Nhiệm vụ Sư Đồ 2 gói
Nhiệm vụ Phu Thê 2 gói
Vòng Quay Nguyên Bảo Tỷ lệ nhận được ngẫu nhiên.
Không giới hạn số lần nhận.
 • Dùng "Quà Chữ Trung Thu" sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 4 chữ TRUNG - THU - VUI - VẺ.
 • Tích lũy đủ bộ 4 chữ hợp thành "TRUNG THU VUI VẺ" nhấn dùng 1 chữ bất kỳ sẽ nhận được gói "Quà Trung Thu".
 • Dùng gói "Quà Trung Thu" sẽ nhận được ngẫu nhiên Đá Đục Lỗ, Thiết Chùy, Tử/Lam Thủy Tinh,.v.v..

Đạo cụHình ảnh

Cách dùng

Quà Chữ Trung Thu Dùng nhận ngẫu nhiên 1 trong 4 chữ TRUNG-THU-VUI-VẺ.
Chữ "TRUNG" Tập hợp đủ 4 chữ TRUNG-THU-VUI-VẺ, nhấn sử dụng để đổi đạo cụ Quà Trung Thu.
Chữ "THU"
Chữ "VUI"
Chữ "VẺ"
Quà Trung Thu

Dùng nhận ngẫu nhiên:
- Đá Đục Lỗ (Lỗ 1) x1
- Thiết Chùy x1
- Lam Thủy Tinh x1
- Lục Thủy Tinh x1

- Đá Dung Luyện x20

- Đá Tẩy Luyện x20
- Đoạn Tục Cao x10
- Chong Chóng x50

Đua TOP BXH Quà Trung Thu

 • Tham gia các hoạt động hằng ngày có thể nhận được “Gói Nguyên Liệu Trung Thu”.

Nhiệm vụ ngày

“Gói Nguyên Liệu Trung Thu” nhận được

Nhiệm vụ Sư Môn 3 gói
Luyện công 4 gói/20 lần Luyện Công
Thương hội Bang 2 gói
Vòng Quay Nguyên Bảo Tỷ lệ nhận được ngẫu nhiên.
Không giới hạn số lần nhận.
 • Dùng đạo cụ "Gói Nguyên Liệu Trung Thu" sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 3 nguyên liệu: “Hoa Quả” / “Xá Xíu” / “Lòng Đỏ Trứng”.
 • Mỗi loại nguyên liệu tích lũy đủ 5 cái, nhấn dùng để đến NPC Đổi Quà Sự Kiện và đổi được 1 đạo cụ "Bánh Trung Thu".

 • Tặng "Bánh Trung Thu" cho người khác, người tặng và người nhận đều được thưởng EXP Phụ (20 lần đầu).

Đạo cụHình ảnh

Cách dùng

Gói Nguyên Liệu Trung Thu Dùng nhận ngẫu nhiên::
- Hoa Quả x3
- Nguyên Liệu Xá Xíu x3
- Lòng Đỏ Trứng x3
Hoa Quả Đến Kinh Thành-Thanh Sơn Đường, tìm NPC Đổi Quà Sự Kiện để đổi Bánh Trung Thu.
Xá Xíu
Lòng Đỏ Trứng
Bánh Trung Thu

Nhấn tên nhân vật hoặc biểu tượng của người muốn tặng, chọn Tặng Bánh Trung Thu, người tặng và người nhận đều được thưởng EXP Phụ (20 lần đầu).

Đua TOP BXH TẶNG Bánh Trung Thu

 • Xếp hạng dựa theo số lần TẶNG Bánh Trung Thu..
 • TOP 10 BXH sẽ được nhận thưởng tương ứng mỗi hạng.
 • 0h00 ngày 27/09/2018 tổng kết và trao thưởng qua Thư.

Liên hệ & Hỗ trợ

Để được tư vấn và hỗ trợ các thông tin sự kiện về 360mobi Kiếm Khách VNG, các Kiếm Khách có thể liên hệ:

 • Fanpage 360mobi Kiếm Khách VNG: TẠI ĐÂY
 • Tổng đài Chăm Sóc Khách Hàng: 1900-561-558.

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!