1900 561 558
( 2000đ/phút )

(Đặc biệt) Người Chịu Tải Thiên Mệnh

Hướng dẫn |

-= NGƯỜI CHỊU TẢI THIÊN MỆNH (MỚI)=-

Phần thưởng

 • Kể từ sau thời điểm bắt đầu, những nhân vật đầu tiên trong máy chủ đột phá thành công cấp Level chỉ định sẽ được nhận thưởng tương ứng.

Cấp đột pháNgày đột pháPhần thưởngHình ảnh
Cấp 60 Ngày đầu tiên Trúc Diệp Thanh-Đỏ *10
Đào Mộc Lệnh-Đỏ *10
Diễn Võ-Mộc-Đỏ *10
Quà Thất Tinh Đồ *1
Ngày thứ hai Trúc Diệp Thanh-Đỏ *7
Đào Mộc Lệnh-Đỏ *7
Diễn Võ-Mộc-Đỏ *7
Quà Thất Tinh Đồ *1
Cấp 70 Ngày đầu tiên Diễn Võ-Đá (Đỏ) *10
Ô Thạch Lệnh (Đỏ) *10
Rượu Địa Hoàng (Đỏ) *10
Quà Tài Năng *1
Ngày thứ hai Diễn Võ-Đá (Đỏ) *8
Ô Thạch Lệnh (Đỏ) *8
Rượu Địa Hoàng (Đỏ) *8
Quà Tài Năng *1
Cấp 80 Ngày đầu tiên Diễn Võ-Đá (Đỏ) *8
Ô Thạch Lệnh (Đỏ) *8
Rượu Địa Hoàng (Đỏ) *8
Danh hiệu "Chịu Tải Thiên Mệnh"
Túi 100,000 Bạc *30
Ngày thứ hai Diễn Võ-Đá (Đỏ) *6
Ô Thạch Lệnh (Đỏ) *6
Rượu Địa Hoàng (Đỏ) *6
Túi 100,000 Bạc *15
Cấp 90 Ngày đầu tiên Diễn Võ-Đá (Đỏ) *10
Ô Thạch Lệnh (Đỏ) *10
Rượu Địa Hoàng (Đỏ) *10
Danh hiệu "Chịu Tải Thiên Mệnh"
Túi 100,000 Bạc *50
Ngày thứ hai Diễn Võ-Đá (Đỏ) *8
Ô Thạch Lệnh (Đỏ) *8
Rượu Địa Hoàng (Vàng) *8
Túi 100,000 Bạc *25
Cấp 100 Ngày đầu tiên Túi 100,000 Bạc *200
Đá Tẩy Luyện * 500
Đá Đục Lỗ *2
Rượu Địa Hoàng-(Đỏ) *10
Danh hiệu "Chịu Tải Thiên Mệnh" *2
Ngày thứ hai Túi 100,000 Bạc *100
Đá Tẩy Luyện * 250
Rượu Địa Hoàng-(Đỏ) *10
Đá Đục Lỗ *2
Cấp 110 (Mới) Ngày đầu tiên Nữ Nhi Hồng (Đỏ) *8
Túi 100,000 Bạc *200
Chìa Hoàng Kim *4
Đá Đục Lỗ *2
Danh hiệu "Chịu Tải Thiên Mệnh" *3
Ngày thứ hai Nữ Nhi Hồng (Đỏ) *6
Túi 100,000 Bạc *100
Chìa Hoàng Kim *2
Đá Đục Lỗ *2
Cấp 120 (Mới) Ngày đầu tiên Nữ Nhi Hồng (Đỏ) *8
Túi 100,000 Bạc *200
Chìa Hoàng Kim *4
Đá Đục Lỗ *2
Danh hiệu "Chịu Tải Thiên Mệnh" *4
Ngày thứ hai Nữ Nhi Hồng (Đỏ) *6
Túi 100,000 Bạc *100
Chìa Hoàng Kim *2
Đá Đục Lỗ *2
Cấp 130 (Mới) Ngày đầu tiên Nữ Nhi Hồng (Đỏ) *10
Túi 100,000 Bạc *200
Chìa Hoàng Kim *4
Đá Đục Lỗ *3
Danh hiệu "Chịu Tải Thiên Mệnh" *6
Ngày thứ hai Nữ Nhi Hồng (Đỏ) *8
Túi 100,000 Bạc *100
Chìa Hoàng Kim *2
Đá Đục Lỗ *2

Cách tham gia

 • Sau khi đột phá cấp theo mốc quy định, Kiếm Khách tiến hành thông báo trực tiếp cho Fanpage 360mobi Kiếm Khách VNG.
 • Tổng Đà Chủ tại Fanpage sẽ nhận và kiểm tra thông tin đẳng cấp, điều kiện tặng thưởng.
 • Sau khi kiểm tra hoàn tất, Tổng Đà Chủ sẽ gửi quà trực tiếp cho nhân vật.
 • Hướng dẫn đột phá giới hạn cấp nhân vật: https://goo.gl/FmtwGD

Lưu ý

 • Không giới hạn số lượng nhân vật đột phá trong các ngày quy định.
 • Những nhân vật đột phá trong cùng ngày sẽ nhận phần thưởng như nhau.
 • Đột phá thành công là phải đạt đến cấp chỉ định.
 • Những nhân vật đạt cấp chỉ định vào ngày nào thì sẽ được nhận phần thưởng tương ứng của ngày đó.
  • Ví dụ 1: Nhân vật đạt Lv.90 vào ngày đầu tiên, sẽ được nhận quà cấp 90 ngày đầu tiên: Danh hiệu "Chịu Tải Thiên Mệnh", Diễn Võ-Đá (Đỏ)*10, Rượu Địa Hoàng (Đỏ)*10, Ô Thạch Lệnh (Đỏ)*10. Sang ngày thứ hai, nhân vật này sẽ không được nhận quà của ngày thứ hai.
  • Ví dụ 2: Nhân vật đạt Lv.90 vào ngày thứ hai, sẽ được nhận quà cấp 90 ngày thứ hai: Diễn Võ-Đá (Đỏ)*8, Rượu Địa Hoàng (Vàng)*8, Ô Thạch Lệnh (Đỏ)*8. Nhân vật này sẽ không được nhận quà của ngày đầu tiên.

Liên hệ & Hỗ trợ

Để được tư vấn và hỗ trợ các thông tin sự kiện về 360mobi Kiếm Khách VNG, các Kiếm Khách có thể liên hệ:

 • Fanpage 360mobi Kiếm Khách VNG: TẠI ĐÂY
 • Tổng đài Chăm Sóc Khách Hàng: 1900-561-558.

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!

App icon

360mobi Kiếm Khách VNG