1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hưởng lợi ích vàng từ Thẻ Thanh Sơn & Thẻ Hoàng Kim

Hướng dẫn |

-= HƯỞNG LỢI ÍCH VÀNG TỪ THẺ THANH SƠN & THẺ HOÀNG KIM =-

 • Khi mua Thẻ Thanh Sơn Thẻ Hoàng Kim, chư vị Kiếm Khách sẽ nhận ngay Nguyên Bảonhận thêm Vàng mỗi ngày trong thời gian Thẻ còn hiệu lực.
 • Nguyên Bảo có thể sử dụng để tham gia các sự kiện đặc biệt hoặc quy đổi trực tiếp thành Vàng phục vụ các nhu cầu mua bán giao dịch trang bị hiếm, đạo cụ, vật phẩm,..
 • Vàng cũng có thể quy đổi trực tiếp thành Bạc dùng cho tăng cấp kỹ năng, chế tác trang bị,...

Lưu ý

  • Khi mua Thẻ Thanh SơnThẻ Hoàng Kim sẽ không tính vào sự kiện Nạp Tích LũyQuà Nạp Lần Đầu.
  • Có thể mua nhiều Thẻ cùng lúc để nhận được lợi ích tối đa!

Thẻ Thanh Sơn

 • Khi mua Thẻ Thanh Sơn, Kiếm Khách sẽ nhận ngay số Nguyên Bảo tương ứng. Bên cạnh đó, mỗi ngày còn nhận thêm Vàng (tổng nhận 288,956 Vàng).
Thẻ Thanh Sơn - Phục Hổ
 • Giá mua: 50,000 VND
 • Nhận ngay: 200 Nguyên Bảo
 • Mỗi ngày nhận thêm: 6188 Vàng
 • Thời gian nhận: 7 ngày
 • Tổng nhận: 200 Nguyên Bảo và 43316 Vàng

Thẻ Thanh Sơn – Tiềm Long
 • Giá mua: 200,000 VND
 • Nhận ngay: 800 Nguyên Bảo
 • Mỗi ngày nhận thêm: 8188 Vàng
 • Thời gian nhận: 30 ngày
 • Tổng nhận: 800 Nguyên Bảo và 245640 Vàng

Thẻ Hoàng Kim

 • Khi mua Thẻ Hoàng Kim, Kiếm Khách sẽ nhận ngay số Nguyên Bảo tương ứng. Bên cạnh đó, mỗi ngày còn nhận thêm RẤT NHIỀU VÀNG (tổng nhận 2,680,856 Vàng).
Thẻ Hoàng Kim – Võ Lâm
 • Giá mua: 500,000 VND
 • Nhận ngay: 2000 Nguyên Bảo
 • Mỗi ngày nhận thêm: 44888 Vàng
 • Thời gian nhận: 7 ngày
 • Tổng nhận: 2000 Nguyên Bảo và 314216 Vàng

Thẻ Hoàng Kim – Chí Tôn
 • Giá mua: 1,700,000 VND
 • Nhận ngay: 6800 Nguyên Bảo
 • Mỗi ngày nhận thêm: 78888 Vàng
 • Thời gian nhận: 30 ngày
 • Tổng nhận: 6800 Nguyên Bảo và 2,366,640 Vàng

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!

App icon

360mobi Kiếm Khách VNG