1900 561 558
( 2000đ/phút )

Làm quen giao diện hoạt động

Hướng dẫn |

-= LÀM QUEN GIAO DIỆN HOẠT ĐỘNG =-

  • Đầu tiên, Kiếm Khách hãy tìm và nhấn vào biểu tượng Hoạt Động gần góc trên bên phải màn hình để mở giao diện Lịch Hoạt Động.

  • Tại giao diện Lịch Hoạt Động, nhìn cạnh bên phải sẽ thấy 3 thẻ lần lượt là Hằng Ngày, Hạn và Lịch.

Thẻ Hằng Ngày

  • Thẻ Hằng Ngày chứa các hoạt động mỗi ngày đều có thể tham gia ngay.
  • Có thể chọn vào từng hạng mục con ở hàng trên cùng gồm EXP, Trang Bị, Bạc, PK theo nhu cầu tham gia hoạt động.
   • EXP: Gồm các hoạt động hằng ngày nhận được EXP.
   • Trang Bị: Gồm các hoạt động hằng ngày nhận được Trang Bị.
   • Bạc: Gồm các hoạt động hằng ngày nhận được Bạc.
   • PK: Gồm các hoạt động hằng ngày cho phép PK.

  • Điểm Năng Động Ngày: Hoàn thành các hoạt động Hằng Ngày sẽ nhận được điểm Năng Động Ngày.
  • Khi đủ điểm sẽ nhận được phần thưởng mốc năng động, qua ngày điểm sẽ tạo mới lại về 0.
  • Điểm Hoạt Lực: Tham gia hoạt động Hàng Ngày sẽ nhận được điểm Hoạt Lực.
  • Điểm này dùng để chế tạo đạo cụ, câu cá, sắn bắt,.. trong Kỹ Năng Sống.

Thẻ Hạn (hoạt động hạn giờ)

  • Trong ngày sẽ có những hoạt động mở hạn giờ vào các mốc thời gian nhất định. Truy cập vào thẻ Hạn để xem thông tin chi tiết.

Thẻ Lịch (lịch trình chiến trường và hoạt động trong tuần)

  • Mỗi ngày trong tuần đều sẽ có những hoạt động và chiến trường diễn ra theo đúng lịch.
  • Hãy thường xuyên theo dõi Lịch để không bỏ lỡ những thời điểm quan trọng trong tuần.

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!

App icon

360mobi Kiếm Khách VNG