1900 561 558
( 2000đ/phút )

02/11 |Thông báo bảo trì máy chủ & kênh nạp

Tin tức |

-= THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ & KÊNH NẠP =-

Tổng Đà Chủ xin thông báo, để tiến hành cập nhật các sự kiện mới, game 360mobi Kiếm Khách VNG sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủkênh nạp. Cụ thể:

 • Thời gian bảo trì (dự kiến): 
  • Bắt đầu:  3h00 ngày 02/11/2018.
  • Kết thúc: 5h00 ngày 02/11/2018.
 • Ảnh hướng: 
  • Trong thời gian bảo trì:
   • Sẽ có thể xảy ra trường hợp khó đăng nhập vào game.
   • Không thể nạp Nguyên Bảo vào game.
 • Lưu ý:
  • Nếu Kiếm Khách đã đăng nhập sẵn trong game thì vẫn có thể chơi bình thường.
App icon

360mobi Kiếm Khách VNG