1900 561 558
( 2000đ/phút )

20/12 | Thông báo bảo trì ngắn hạn

Tin tức |

-= THÔNG BÁO BẢO TRÌ NGẮN HẠN =-

Tổng Đà Chủ xin thông báo, để cập nhật nội dung sự kiện Quà Noel , game 360mobi Kiếm Khách VNG sẽ tiến hành bảo trì ngắn hạn. Cụ thể:

  • Thời gian bảo trì (dự kiến): 
    • Bắt đầu: 14h00 thứ năm, ngày 20/12/2018.
    • Kết thúc: 15h00 thứ năm, ngày 20/12/2018.
  • Quà tặng sau bảo trì:
    • Hình thức nhận: Sau khi hoàn tất bảo trì, quà sẽ được gửi qua Thư trong game.
    • Thời gian nhận: Từ sau hoàn tất bảo trì đến 23h59 ngày 20/12/2018.
Vật PhẩmHình ẢnhSố LượngTrạng Thái
Túi Quà Tặng 5 Khóa
Bạc 50,000 Khóa

Tổng Đà Chủ
đa tạ chư vị Kiếm Khách đã thông cảm cho sự bất tiện này!
App icon

360mobi Kiếm Khách VNG