1900 561 558
( 2000đ/phút )

[22/11] Bảo Trì Liên Thông Máy Chủ

Tin tức |

-= HOÀN TẤT BẢO TRÌ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ  =-

Thời gian liên thông dự kiến:

  • Bắt đầu: 09h00 ngày 22/11/2018
  • Kết thúc: 14h00 ngày 22/11/2018

Nội dung liên thông

  • Lợi ích sau khi liên thông: các Kiếm Khách sẽ có thêm nhiều bạn bè và đối thủ hơn
  • Các máy chủ liên thông:
Máy chủ chính Máy chủ liên thông
S1- Thái Sơn S1- Thái Sơn
S2-Trường Giang

Quy tắc liên thông

Quy tắc Nội dung
Xóa nhân vật không hoạt động Nhân vật thỏa mãn tất cả 6 điều kiện sau sẽ được cho là nhân vật không hoạt động: 
1/. Không đăng nhập trong 15 ngày gần nhất
2/. Cấp độ nhân vật dưới Lv.60 
3/. Chưa từng nạp Nguyên Bảo
4/. Chưa kết hôn
5/. Chưa kết nghĩa huynh đệ
6/. Chưa kết nghĩa sư đồ
Đăng nhập
Nạp nguyên bảo
Sau khi liên thông, nếu có nhiều nhân vật tại các máy chủ khác nhau, thì khi đăng nhập máy chủ nào sẽ vào nhân vật của máy chủ đó.
(ví dụ máy chủ S1-Thái Sơn có nhân vật A, S2-Trường Giang có nhân vật B. Sau khi liên thông, đăng nhập vào máy chủ S1-Thái Sơn sẽ vào nhân vật A, đăng nhập vào máy chủ S2-Trường Giang sẽ vào nhân vật B)
Sau khi liên thông, cách nạp sẽ giữ như cũ. 
(ví dụ máy chủ S1-Thái Sơn có nhân vật A, S2-Trường Giang có nhân vật B. Sau khi liên thông, muốn nạp nguyên bảo cho nhân vật A, chỉ cần chọn S1-Thái Sơn và chọn nhân vật A để nạp như bình thường. Nhân vật B - S2-Trường Giang cũng thực hiện tượng tự).
Xử lý thông tin:
Sự kiện
Bảng Xếp Hang - Mục Tiêu 5 Ngày: Sau khi liên thông, sẽ xử lý, cập nhật lại thông tin dựa vào thông tin của máy chủ chính.
Sự kiện tuần hoàn: Sau khi liên thông, sẽ xử lý cập nhật thông tin dựa vào thông tin của máy chủ chính.
Dựa theo cấp nhân vật cao nhất của máy chủ sau khi liên thông để tính toán và mở tiếp hoạt động sự kiện tuần hoàn
Bảng Xếp Hạng Tính Năng (Cấp độ, thần binh, thời trang, cấp kỹ năng, bang hội,…):
Sau khi liên thông, sẽ xử lý cập nhật thông tin lại.
Phong ấn cấp máy chủ: Sau khi liên thông, sẽ xử lý, cập nhật lại thông tin dựa vào thông tin của máy chủ chính.
Xử lý thông tin:
các tính năng cộng đồng
Kết hôn:
Trước ngày liên thông 1 ngày, tất cả các lịch hẹn hôn lễ sẽ được hủy và hoàn trả bạc cho người đặt, sau khi liên thông sẽ mở lại lịch hẹn hôn lễ
Kết nghĩa huynh đệ:
Qúa trình kết nghĩa chưa hoàn thành sẽ được tạm hoãn, sau khi liên thông có thể tiếp tục làm nhiệm vụ
Kết nghĩa Sư đồ:
Qúa trình kết nghĩa chưa hoàn thành sẽ được tạm hoãn, sau khi liên thông có thể tiếp tục làm nhiệm vụ
Chợ Thanh Sơn:
Giao dịch - đã đặt vàng & Giao dịch - chưa đặt vàng, sau khi liên thông, vẫn có thể tiếp tục giao dịch bình thường.
Xử lý thông tin:
bang hội
Cứ điểm:
Tất cả cứ điểm sẽ trả về trạng thái chưa chiếm lĩnh.
Buff vận tiêu cứ điểm:
Tất cả các buff của cứ điểm cho vận tiêu đều sẽ được xóa hết
Biểu đồ phân bố vận tiêu:
Sau khi liên thông, tất cả biểu đồ sẽ được xóa hết.
Ngoại giao bang:
Sau khi liên thông, vẫn giữ thông tin liên minh, thù địch như cũ.
Xử lý thông tin:
Vương giả
Tích điểm thi đấu:
Khi đấu tích điểm chưa kết thúc thì sau khi liên thông, hệ thống sẽ được dựa vào tích điểm mới để sắp xếp lại danh sách đấu tiến cấp
Tiến cấp:
Danh sách đấu tiến cấp đã được xác nhận nhưng nếu chưa bắt đầu cuộc thi thì sau khi liên thông, hệ thống sẽ xóa toàn bộ dữ liệu thi đấu, tuần đó sẽ không diễn ra đấu tiến cấp. 
Thi đấu chung kết:
Danh sách quyết chiến toàn phục vương giả đã được xác nhận nhưng chưa bắt đầu cuộc thi thì sau khi liên thộng, hệ thống sẽ xóa toàn bộ dự liệu thi đấu, tuần đó sẽ không diễn ra quyết chiến.
Xử lý thông tin:
Bang Chiến
Sau khi liên thông máy chủ, khi chưa bắt đầu bang chiến, tất cả bang hội sẽ dựa vào điểm năng động được sắp xếp lại nhóm thi đấu và đối thủ 

Sự kiện sau khi liên thông. Các vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.561.558 để được giải đáp.
App icon

360mobi Kiếm Khách VNG