1900 561 558
( 2000đ/phút )

22/11 |Thông báo bảo trì ngắn hạn

Tin tức |

-= THÔNG BÁO BẢO TRÌ NGẮN HẠN =-

Tổng Đà Chủ xin thông báo, để tiến hành cập nhật các sự kiện mới, game 360mobi Kiếm Khách VNG sẽ tiến hành bảo trì ngắn hạn. Cụ thể:

 • Thời gian bảo trì (dự kiến): 
  • Bắt đầu:  9h00 thứ năm ngày 22/11/2018.
  • Kết thúc: 11h00 thứ năm ngày 22/11/2018.
 • Phạm vi bảo trì: 
  • S1-Thái Sơn
  • S2-Trường Giang
  • S3-Mộc Kiếm
  • S4-Hoa Sơn
  • S5-Ngân Giang
  • S6-Kim Kiếm
 • Quà tặng sau bảo trì:
  • Hình thức nhận: Sau khi hoàn tất bảo trì, quà sẽ được gửi qua Thư trong game.
  • Thời gian nhận: Từ sau hoàn tất bảo trì đến 23h59 ngày 22/11/2018.

Tổng Đà Chủ
đa tạ chư vị Kiếm Khách đã thông cảm cho sự bất tiện này!
App icon

360mobi Kiếm Khách VNG